Search
Close this search box.

OMF lanserer ny behandlingsstudie

Open Medicine Foundation er glad for å kunne lansere en ny klinisk studie som en del av #MayMomentum. Den kliniske studien bygger på forskning som er finansiert av OMF, og er et eksempel på samarbeidet mellom de fire sentrene OMF har opprettet for forskning på ME / kronisk utmattelsessyndrom.

Vi håper du er enig i at denne gjennomtenkte forskningsstrategien fortjener din støtte, og at i dag er dagen du bestemmer deg for å bidra til # May Momentum!

OMF finansierer igangsetting av en klinisk studie under tilsyn av dr. Jonas Bergquist ved Uppsala universitet for å forstå potensielle forstyrrelser i tryptofanmetabolismen og for å teste fordelene ved å behandle personer med ME / CFS med kynurenin.

Vi har bedt vår verdsatte kollega dr. Robert Phair om å gi en introduksjon og oversikt.

Med finansiering fra OMF utførte dr. Phair omfattende undersøkelser av resultatene fra den OMF-finansierte pasientstudien Severel Ill før han publiserte en rapport sommeren 2019. Artikkelen hans omhandler hypotesen om “metabolsk felle”. Denne teorien undersøker blant annet den essensielle aminosyren tryptofan fungerer som kritisk regulator for produksjonen av kynurenin.

Dr. Phair er medgrunnlegger og Chief Science Officer i Integrative Bioinformatics, Inc,
som er et et lite selskap bygget opp rundt en unik programvare for modellering av biokjemi og sykdomsteorier.

“De av oss som jobber med hypotesen om IDO-metabolsk felle innen ME / kronisk utmattelsessyndrom er virkelig interessert i studien som ble foreslått av dr. Bergquist og teamet hans i Uppsala, og som nylig ble finansiert av OMF. Dette er årsaken:

Tenk deg at noen hjerneceller i en bestemt hjernenukleus er i den IDO-metabolske fellen. Det betyr at konsentrasjonen av tryptofan i disse cellene er for høy, og at konsentrasjonen av kynurenin er for lav.

Tilfører man en ekstern kilde til kynurenin, slik dr. Bergquist foreslår, kan det potensielt løse en del av problemet ved å la disse hjernecellene produsere de nevroaktive kynureninmetabolittene som de ikke kan produsere hvis den metabolske fellen er utløst.

Den kliniske studien kan derfor forbedre symptomene som forårsakes av for lite kynurenin eller for lite kynureninsyre, som er en kjent nevrobeskytter.

Dr. Bergquists omhyggelig utformede kliniske studie av kynurenin for å forbedre hjernetåke, hukommelse og hodepine ved ME / kronisk utmattelsessyndrom er både viktig og rettidig.”

– Robert Phair, Ph.D. Metabolic Trap

Klinisk studie av kynurenin ved ME / kronisk utmattelsessyndrom

Kynurenin produseres naturlig i kroppen, er en viktig metabolitt i tryptofanmetabolismen og har flere funksjoner i immunsystemet og ved betennelser.

OMF har gitt støtte til igangsetting av studien i en randomisert, dobbeltblindet, placebokontrollert krysningsstudie. Formålet med studien er å evaluere om kynurenin er direkte forbundet med symptomenes alvorlighetsgrad hos pasienter med ME / kronisk utmattelsessyndrom.

Prosjektbeskrivelse

Deltakerne i den randomiserte studien får enten kynurenin eller placebo i et tidsrom på tre måneder, og etter en “utvaskingsperiode” bytter pasientene til ytterligere tre måneder med kynurenin eller placebo i en krysningsstudie.

Denne studiemetoden krever ikke helsekontroller, og fokuserer i stedet på om kynurenintilskuddet gir fordeler sammenlignet med placebo hos personer med ME / kronisk utmattelsessyndrom.

De viktigste endepunktene i studien er kynurenintilskuddets virkning på kognitiv svekkelse (“hjernetåke”), hukommelse og hodepine. Pasientene vil også bli bedt om å registrere aktiviteten sin ved å bruke sensorer på kroppen og ta biologiske prøver for videre testing.

Under dr. Bergquist er det utviklet nye metoder for å måle de metabolske reaksjonsveiene som er relevante for kynurenin. Disse nye metodene brukes til å identifisere personer med ME / kronisk utmattelsessyndrom som har lav kynureninkonsentrasjon i plasma. Denne metoden vil også bli brukt til å overvåke de metabolske effektene av kynurenintilskudd i studien.

Hvis vi ser nærmere på disse egenskapene, kommer vi til å forbedre vår forståelse av ME / kronisk utmattelsessyndrom, og denne kliniske studien kan føre til nye behandlingsalternativer for personer med ME / kronisk utmattelsessyndrom.

Gi til #MayMomentum
Og vis verden at kampen mot ME / kronisk utmattelsessyndrom er noe alle burde være opptatt av!


 

Gi til #MayMomentum
og vis verden at kampen mot ME / kronisk utmattelsessyndrom er noe alle burde være opptatt av!

Les mer på #MayMomentum .

Foretrekker du å bruke Facebook til å gi et fast, månedlig beløp eller et engangsbeløp?
Les mer her: #MayMomentum Facebook

 


 

 

 

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669