Search
Close this search box.

OMF Finansiert Diagnostisk Teknologi Utvikling

Denne  #OMFScienceWednesday ønsker vi å markere Dr. Ron Davis og hans team ved Stanford Universitys arbeid for å utvikle teknologier som kan benyttes  for å finne ulikheter i blodprøver hos  ME / CFS , kontra friske blodprøver.

 • Nanonål: 10 pasienter og 10 kontroller (friske) ble testet ved nanonål biosensor plattform. Dette er en nanofabrikert innretning som måler elektrisk vekselstrømsmotstand fra en dråpe blod. Både CFS og friske hvite blodceller i sitt eget plasma, reagerte da salt ble tilsatt. Den elektriske vekselstrømmotstanden økte i cellene hos CFS, mens den forble uforandret hos friske. Testen skilte pasienter fra friske hver gang. Ved å bytte plasmaet, slik at friske celler ble plassert i CFS plasma, og CFS seller ble plassert i friskt plasma, ble det oppdaget at den elektriske vekselstrøm motstanden økte fulgte med plasmaet, noe som foreslår at det kan være noe i plasmaet som forårsaker reaksjonen. Disse arbeidene ble dekket i Nature nyhetsoppdatering om lovende ny forskning på ME / CFS. Noen små molekyler ble så testet ved denne teknologien, og resultatene antyder at denne teknologien kan benyttes for screeening av aktuelle medikamenter for ME / CFS. Klikk her for å lese mer om hvorfor en blod basert diagnostikk kan utgjøre en stor endring :  why a blood-based diagnostic could be a game-changer.

 

 • Magnetisk levitasjon (elektromagnetisk løftemekanisme): Dette er en innretning som bruker ferrofluid i en glasskapillær (rør) omgitt av permanent magnetisme. Dette genererer en tetthets gradient, og cellene beveger seg til sine respektive tettheter i glasskapillæren. Deres posisjon avbildes med smartphone camera. Det ble oppdaget at hvite blodceller fra CFS pasienter hadde lavere tetthet enn de friske kontrollcellene. En pasient som ble fulgt i flere måneder, viste konstant lave tetthets prøver. Det ble videre observert at det var en korrelasjon mellom lettheten av cellene og alvorlighetsgraden av symptomer. Dette kan være en veldig billig diagnostisk test, og flere pasienter vil bli testet i de kommende år.

 

 • I fremtiden vil alle pasienter bli målt på alle våre diagnostiske plattformer. Det vil muliggjøre det for oss å sammenligne deres effektivitet og avgjøre hvilken kombinasjon av dem som vil være mest anvendelig for diagnostisk testing.

Les mer:   http://bit.ly/2zMSBLg   https://go.nature.com/2IMDw4c.

OMF takker Kristin for oversettelsen.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

 • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
 • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
 • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
 • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

 • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
 • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
 • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
 • Questions? Give us a call at 650-242-8669