Search
Close this search box.

OMF finansierar nytt samarbetscentrum på Harvard och utökar datacentrum

STORA NYHETER denna  #OMFScienceWednesday: OMF grundar ett nytt samarbetscentrum för ME / CFS- forskning på Harvard  – Harvard ME / CFS Collaborative Research Center – och utökar Stanford Data Center.

Vi är stolta över att kungöra att OMF har skänkt 1,8 miljoner dollar (15,7 miljoner kronor) för grundandet av Harvard ME / CFS Collaborative Research Center och sjukhus anslutna till den medicinska fakulteten på Harvard!

Det nya Harvardcentret kommer att ledas av medlemmarna I OMFs vetenskaplig råd Ronald G. Tompkins, MD, ScD, och Wenzhong Xiao, PhD på Harvard. De kommer att samverka med Stanford ME / CFS Collaborative Research Center som leds av Ronald W. Davis, PhD på Stanford, som även det finansieras av OMF.

OMF utökar också finansieringen av Stanford Data Center för studien Severely Ill Patients (SIPS) för att kunna analysera all insamlad data från både Stanford och Harvard ME / CFS Collaborative Research Centers, såväl som data från andra projekt vi finansierar.

“Dessa är viktiga och spännande framsteg i vårt arbete för att stoppa ME / CFS, som vi kan ta tack vare hängivenheten och gåvorna från våra många supportrar. Tack för att ni hjälper oss att göra detta möjligt,  och för att ni är är våra samarbetspartner i den angelägna uppgiften att stoppa denna förödande  sjukdom” – Linda Tannenbaum, CEO

Du finner mer information om det nya samarbetscentret för ME / CFS-forskning på Harvard på vår hemsida: http://bit.ly/2x80IoR.

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669