Search
Close this search box.

En lovande uppdatering om Bob Naviaux’ metabolomiska valideringsstudie

https://www.facebook.com/OpenMedicineFoundation/posts/1299729003464851

/2018/02/07/update-metabolomics-validation-study/

I denna veckas #OMFScienceWednesday har vi en lovande uppdatering om den metabolomiska valideringsstudien som vi finansierar för dr Bob Naviaux’ labb vid University of California, San Diego. Denna studie är utformad för att oberoende validera dr Naviaux’ banbrytande rön om metabola särdrag vid ME / CFS, som publicerades 2016.

Som några av er kanske kommer ihåg, gjorde man i Naviaux’ ursprungliga studie en metabolomisk profilering av patienterna för att mäta nivåerna på alla metaboliter i serum, de små molekyler som är involverade i metabolismen. Detta gav en bild av utbredda störningar i metabolismen vid ME / CFS jämfört med friska kontrollpersoner. Det var mycket goda nyheter eftersom fältet är i stort behov av en biomarkör, som kan bidra till att utveckla det första användbara biologiska diagnosredskapet för ME / CFS. Men alla möjliga biomarkörer måste valideras, och därför finansierade vi den här studien.

The latest news is great news: 23 of 30 (77%) of the metabolic pathway abnormalities found in the first study were validated by this follow-up study, despite large differences in clinical practice and geography between the two patient cohorts. These results add support that this metabolic signature can distinguish ME / CFS patients from healthy controls. Dr. Naviaux believes this metabolic signature is telling us that ME / CFS results from the persistence of a ‘dauer’-like metabolic program, leading to an energy conservation state mediated by the cell danger response (CDR).

De senaste nyheterna är fantastiska: 23 av 30 (77%) avvikelser i den metaboliska reaktionsvägen som man hittade i den första studien, validerades av denna uppföljningsstudie, trots stora skillnader i klinisk tillvägagångssätt och geografi mellan de två patientkohorterna. Dr Naviaux tror att denna metabola signatur säger oss att ME / CFS är ett resultat av ett ihärdigt ‘dauer-liknande metabolt program, som leder till ett energisparande tillstånd skapat av ‘cell danger response’ (CDR), cellens svar på fara

För mer om dr Naviaux’ ursprungliga rön, inklusive hans teori om ‘dauer’ och ‘CDR’ – samt varför dr Ron Davis tycker att hans arbete är så viktigt i sökandet efter en biomarkör och en bättre förståelse för ME / CFS, se:

/…/mecfs-ground-breaking-metabolomics-r…/

För mer om det senaste från OMF, ta en titt på dagens nyhetsbrev:

/2018/02/06/omf-newsletter-winter-2018/

Myalgic Encephalomyelitis / Chronic Fatigue Syndrome (ME / CFS) Post Treatment Lyme Disease Syndrome (PTLDS), Fibromyalgia Leading Research. Delivering Hope.Open Medicine Foundation®

What are the advantages of giving from your Donor Advised Fund (DAF)?

  • Your gifts to your donor advised fund entitle you to an immediate income tax deduction at the time of contribution.
  • You avoid capital gains tax on appreciated assets you place in your donor advised fund.
  • Your fund’s investment gains accumulate tax free.
  • Funds are distributed to Open Medicine Foundation in your name and immediately put to use to support our worldwide research efforts.


How do I make a donation through my DAF?

Just click on the DAF widget below. It is simple and convenient to find your fund among the over 900 funds in our system.

Still can’t find your fund? 

  • Request a grant distribution through your Donor Advised Fund sponsor
  • Be sure to use OMF’s EIN #26-4712664
  • You can also designate OMF as a beneficiary for your Donor Advised Fund
  • Questions? Give us a call at 650-242-8669